Augustus 2019

Clubblad 2 van dit jaar is weer uit. Hierin ook de uitnodiging voor de fokkersdag en de jaarvergadering.
Dit jaar is voor de fokkersdag op 21 september gekozen voor een andere locatie i.v.m. het liever iets ruimer opzetten van de opstelling van de kooien, kantine en ruimte voor de jaarvergadering.