Nieuws

Nieuws Algemeen:

Juli 2022:
Tijdens afgelopen ALV (18 mei 2022) zijn er, naast het officiële deel, drie onderwerpen besproken. De PDF-versie van de presentaties kunt u hieronder downloaden.


Mei 2022:

Bijeenkomst maandag 9 mei met de speciaalclubs

Bijeenkomst Speciaalcubs en Commissies veren

Tijdens de Diertechnische Raad gaven verschillende speciaalclubs aan dat zij zich niet gehoord voelde door KLN. Toen is de afspraak gemaakt om hierover met elkaar in gesprek te gaan. Dit is gebeurd op maandagavond 9 mei 2022 in de Aker te Putten. Een 19-tal speciaalclubs waren aanwezig, evenals de Standaardcommissie Hoenders en de Examencommissie. In een ontspannen sfeer en in een open discussie zijn een aantal onderwerpen besproken. Zoals lidmaatschap KLN, hier was de conclusie om dit nog verder uit te werken. Ook het T.T. seizoen voor AI gevoelige dieren en hoe kunnen we hier als speciaalclub op in spelen werd besproken.

Hier was de conclusie dat samenwerken noodzakelijk is zowel met organiserende tentoonstellingen, maar ook met andere speciaalclubs. Ook de relatie tussen de speciaalclub en de standaardcommissie werd besproken. Hier was de conclusie dat er geen issue was maar wel het advies om met elkaar in een open gesprek te blijven en onderwerpen bespreekbaar houden. Verder is de afspraak gemaakt om deze bijeenkomst jaarlijks te organiseren tussen de Diertechnische Raad en de ALV.

Hub Maar

Portefeuillehouder standaard- en keurmeesteraangelegenheden.


Registratie hobbydieren

Beste KLN-leden, beste verenigingsleden,

Er ligt een nieuwe wetgeving op de loer, waarin aangegeven wordt, dat onze hobbydieren allemaal geregistreerd moeten worden. Daarom is het belangrijk om een reactie richting de EU te geven via de teksten, zoals we die in de hieronder hebben aangegeven. Om mee te doen kunt u de volgende stappen volgen:

  1. Open deze website van de EU. U kunt bovenin de taal kiezen.
  2. Maak een account aan, dat kan ook als individu (EU burger). U kunt ook anoniem reageren, maar de voorkeur is om dat niet te doen.
  3. Na registratie ontvangt u een bevestigingsmail op het ingevulde mailadres. Klik op de link en rond uw account af door een wachtwoord in te geven
  4. Schrijf uw tekst of maak gebruik van de teksten hieronder. Dien uw tekst vervolgens in.

Het is belangrijk dat zoveel mogelijk reacties gegeven worden, dus stuur dit bericht door naar zoveel mogelijk anderen .

Als u als vereniging reageert is het vakje ‘Transparantieregister’ niet verplicht (geen *). Dus ook als u niet bent ingeschreven kunt u het als vereniging indienen.

Dit kan tot 20 mei, dus wacht NIET langer, maar regel het NU!


U kunt eventueel gebruik maken van onderstaande teksten of naar de bezwaren van anderen bekijken (feedback) .

  • De conceptregeling is geen echte uitzondering want dieren verlaten soms echt de houderij al was het maar omdat iemand de zorg over moet nemen als iemand overlijdt
  • De regeling heeft geen toegevoegde waarde op al bestaande regels voor dierziektepreventie en bestrijding gezien het geringe risico van verspreiding dierziekten
  • Daarom is er geen basis voor het verzamelen van persoonlijke gegevens
  • De database zal niet up to date zijn en bovendien een kostbare aangelegenheid
  • De handhaving wordt een heel kostbare zaak

Oktober 2021:

KONIJNEN EN KLEINE KNAGERS

Voor konijnen en kleine knagers geldt dat de houder een eigen verklaring bij zich moet hebben als zij deze dieren over de grens vervoeren met het doel het dier te verkopen of over te dragen aan een ander. Voor het tentoonstellen in het buitenland geldt zowel het gezondheidscertificaat als een (eigen) bewijs vooralsnog niet.

Ook voor buitenlandse exposanten op Nederlandse tentoonstellingen geldt dus dat een geldig diergezondheidscertificaat voor vogels noodzakelijk is. In elk Europees land is een vergelijkbare organisatie als de NVWA aanwezig, die de certificaten van de buitenlandse inzendingen controleert/afgeeft.

Op dit moment is KleindierNed, waar KLN een onderdeel van is, in gesprek met het Ministerie van LNV om de mogelijkheden tot uitzonderingen of versoepelingen voor onze dieren in het kader van deze wetgeving te onderzoeken. We houden u op de hoogte.

Voor het aanvragen van een diergezondheidscertificaat kun je terecht bij de NVWA.

Bestuur KLN


Meer informatieAugustus 2019:

Clubblad 2 van dit jaar is weer uit. Hierin ook de uitnodiging voor de fokkersdag en de jaarvergadering.
Dit jaar is voor de fokkersdag op 21 september gekozen voor een andere locatie i.v.m. het liever iets ruimer opzetten van de opstelling van de kooien, kantine en ruimte voor de jaarvergadering.

LET OP NIEUWE LOCATIE:
Stal Roosendaal is gelegen aan de Harnsesteeg 12a in Bennekom

Inschrijven voor de fokkersdag kan tot zaterdag 31 augustus!

Mei 2019:
6 juli a.s. zal de zomerclubdag weer plaatsvinden op de inmiddels welbekende locatie in Oldebroek. Wilt u deelnemen, geef dit voor 3e week van juni door aan het secretariaat. Laatste weekend van juni ontvangt u het dagprogramma.

Maart 2019:
Het 1e clubblad van dit jaar is weer uit.
Heeft u deze niet ontvangen, laat het ons even weten, dan zenden wij u deze digitaal na.

Januari 2019:
Het bestuur van de NVRC wenst u allen een mooi en gezond 2019 toe.
Dat het voor u allen een REUZEN GOED nieuwjaar mag worden.

December 2018:
Uitslagen van clubshow staan op de website

November 2018:

Clubshow 2018:

Op zaterdag 1 december wordt de jaarlijkse clubshow weer georganiseerd.

Locatie:  De overslaghal van Transportbedrijf Busser,
Langesteeg 5 te Bennekom.

Ook dit jaar zijn de fraaie spiegelklokken weer te winnen bij  min. 10 dieren in 1 kleurslag.


De NVRC leden die de afgelopen 3 jaar op de fokkersdag of clubshow hebben ingezonden hebben inmiddels het vraagprogramma per post ontvangen.

Wilt u ook inzenden, maar heeft u geen vraagprogramma ontvangen, laat het ons even weten
Dan kunnen wij u deze toezenden/ mailen.

Januari 2018:

Keurdag Noordshow te Assen

November 2017:
Dit jaar wordt de 2e clubshow ondergebracht bij de Noordshow in Assen.
De voor te nemen indeling van de keurmeesters is als volgt:
– T. Spijkerman konijngrijs en wit
– A. Kuiper Konijngrijs en Chinchilla
– W. Lindeboom IJzergrauw en spec. kleuren

November 2017:
Inmiddels is het vraagprogramma bezorgt bij de diverse leden.
Is dit niet het geval dan kunt u het vraagprogramma en inschrijfformulier ook inzien en downloaden op de site: http://www.vlaamsereuzenclub.nl/vlaamse-reuzen-club/clubshow/

Oktober 2017:
De voorbereidingen van het vraagprogramma voor de clubshow op 2 december zijn in volle gang. De laatste week van oktober zullen alle leden welke de afgelopen 2 jaar hebben ingezonden op de clubshow of fokkersdag, deze per post ontvangen.
Uiteraard is hij dan ook te downloaden op de site.

Oktober 2017:
Onlangs heeft het bestuur de berichtgeving van de Champion Show ontvangen dat deze in 2018
geen doorgang zal vinden. De eerste clubshow zal gehouden worden op 2 december a.s.,
waar de 2e clubshow ondergebracht zal worden, zal door het bestuur nog nader bepaald gaan worden.

Oktober 2017:
De uitslagen en foto’s van de fokkersdag zijn online

September 2017:
De website is onder constructie en zal de komende tijd worden aangevuld.

Mei 2017:
Wilt u als lid van de NVRC deelnemen aan de gezellige en informatieve zomerclubdag, geef u dan op voor 15 juni bij de secretaris; nationalevlaamsereuzenclub@hotmail.com

Maart 2017:
Deze maand valt het clubblad weer op de mat…

Januari 2017:
Uitreiking spiegelklokken tijdens Noordshow te Assen

December 2016:
Foto’s van de clubshow staan online

Oktober 2016:
Het vraagprogramma en inschrijfformulier voor de clubshow op 3 december staan online! 

– Vraagprogramma clubshow 3 december

– Inschrijfformulier clubshow

September 2016:
Nog even een reminder; de fokkersdag wordt gehouden op een nieuwe locatie: NIJVERHEIDSLAAN 10 te Veenendaal.
In de Setterhousehal.

September 2016:
De fokkersdag kan gelukkig, ondanks alles doorgaan. Na een zeer summiere start van inzendingen, hebben we afgelopen weekend het minimaal aantal benodigde inzendingen gehaald. Helaas minder dan vorig jaar, maar dat was natuurlijk ook te verwachten na alle perikelen. Schatting is dat we zullen “eindigen” op aantal rond de 190 dieren.

Augustus 2016:
Betreft: Maatregelen rondom uitbraken RHD type 2 / vaccinatieplicht / Fokkersdag 2016.

Maandag 1 augustus j.l. werd er door het bestuur van KLN een ingelaste vergadering gehouden in Putten om de problematiek rondom RHD type 2 te bespreken en een besluit te nemen ten behoeve van de
bescherming van de tentoon te stellen dieren. Per direct komt er een verplichting tot enting voor de te exposeren dieren op jongdierendagen, fokkersdagen en tentoonstellingen. Dit zal in elk geval voor een
periode zijn van 2 jaar. Na deze periode zal er worden geëvalueerd.
KLN is op dit moment bezig met het opstellen van verdere richtlijnen en het opzetten van entverklaringen etc.

INGESTELDE MAATREGELEN:
De tentoon te stellen dieren dienen te zijn ingeënt tegen RHD2 minimaal 14 dagen voor aanvang van de desbetreffende expositie en met een max van 6 maanden na de datum van het toegediende vaccin.
Bij inschrijving dient de fokker de organisatie te voorzien van een door een dierenarts ondertekende verklaring waarbij dit wordt aangetoond. Niet geënte dieren zullen worden geweigerd.

WAT HEEFT DIT ALLES VOOR GEVOLG VOOR DE FOKKERSDAG:
– Enkel gevaccineerde dieren met een vaccin geschikt tegen RHD type
2 worden toegelaten.
– De inzender verklaart op het inschrijfformulier dat de ingeschreven
dieren ingeënt zijn tegen RHD2.
– Naast het inschrijfformulier dient de door een dierenarts ondertekende
verklaring bijgevoegd te worden, waarin wordt verklaard dat de dieren
min. 14 dagen en max. 6 maanden voor de fokkersdag het vaccin
tegen RHD type 2 toegediend hebben gekregen.
– Ook voor de verkoopklasse geldt dat de dieren vooraf opgegeven
dienen te worden en gevaccineerd dienen te zijn.
– Kan de inzender geen verklaring voorleggen of blijkt uit steekproeven
dat er niet ingeënte dieren in de kooien zitten, dan worden deze dieren
geweigerd/ en of uit de zaal verwijderd. Deze dieren zullen niet meer
deel nemen aan de keuring / verkoopklasse.

Augustus 2016:

Entverklaring KLN tbv RHD2 enting  (word-bestand)

Augustus 2016:
Berichtgeving KLN RHD2:
RHD enten verplicht voor tentoonstellingsdieren
Naar aanleiding van haar diertechnische vergadering op maandag 1 augustus jl., heeft het KLN bestuur
besloten dat op jongdierendagen en tentoonstellingen alleen dieren samengebracht mogen worden
die tegen RHD type 2 zijn gevaccineerd.
RHD type 1 en 2 zijn geen meldingsplichtige konijnenziekten, zodat KLN haar leden niet kan
verplichten hun konijnen te enten. Wij geven echter een zwaarwegend advies dit wel te doen, zowel
voor type 2 als type 1.
1. De verplichting voor jongdierendagen en tentoonstellingen geldt dus alleen voor RHD type 2.
2. De tentoonstellinghoudende vereniging dient de ent-verplichting voor konijnen, net als bij de
hoenders e.d., duidelijk te vermelden in het vraagprogramma. De entverklaring moet zijn conform
het model van KLN of van een bond van een land, dat is aangesloten bij de Europese Entente.
Tekst voor het vraagprogramma:
VOORWAARDEN VOOR HET EXPOSEREN VAN KONIJNEN
Entverklaring RHD type 2, af te geven op het TT-secretariaat.
Tot deze tentoonstelling mogen alleen konijnen worden toegelaten van fokkers die al hun
konijnen hebben laten enten tegen RHD type 2. Elke inzending dient vergezeld te zijn van een
kopie van de RHD-entverklaring. Deze verklaring dient getekend te zijn door de eigenaar en de
dierenarts die de enting heeft verricht en dient de opgave te bevatten van het ras, de te
exposeren oormerken en de toegepaste entstof.
3. De gedelegeerde controleert de entbewijzen steekproefsgewijs.
4. Momenteel kennen we de volgende entstoffen, maar die lijst kan wijzigen. Zie dus geregeld de
website van KLN onder RHD enting.
a. RHD type 1: Arvilap of Nobivac myx rhd
b. RHD type 2: Novarvilap of Eravac (cunipravac rhd variant)
c. RHD type 1 en 2: Filavac vhd k c+v (combinatie in 1 spuit)
5. De enting is 10 dagen na vaccinatie werkzaam en de entverklaring is 7,5 maand geldig voor
tentoonstellingen en andere samenkomsten met konijnen. Dat is belangrijk voor de eerste
samenkomst en de laatste tentoonstelling.
6. Het enten geeft geen ent-reactie, maar kan wat vaccinatieschade geven in de vorm van o.a.
knobbeltjes, kale plekjes of witte pluisjes. Het KLN bestuur stelt dat dit geen invloed mag hebben
op de beoordeling van de dieren!
7. Het gerucht dat de dieren er onvruchtbaar door worden is absoluut onjuist.
8. Elke fokker is vrij in de keuze van een dierenarts, maar het is m.b.t. de efficiëntie en kosten sterk
aan te bevelen, dat de plaatselijke verenigingen collectief vaccineren coördineren en organiseren.
Dierenartsen
KLN heeft met de volgende dierenartsen afspraken gemaakt dat zij voor plus/minus
€ 15,00 voorrijkosten en € 4,50 per RHD 1 + 2 per dier de enting uitvoeren. Deze vergoedingen gelden
alleen voor collectieve aantallen.
1. Farm Arts, Staphorst; Landelijk, tel. 0522-760770
2. Eric Apperlo, Oentsjerk; Noord-Oost Nederland, tel. 06-30270538
3. Piet van Dijk, Hellevoetsluis; ZH en Zeeland, tel. 0181-313311
4. Jean-Louis Koebruggen, Tilburg; Noord-Brabant, tel. 06-51854299
5. Diergeneeskundig centrum, Kampen, Midden-Oost Nederland, tel. 038-3312255
6. Sterkliniek Arnhem, mevr. K. v.d. Zijden, Gelderland, Utr., O-Brabant en N-Limburg, 06-83605342
7. DGC Twente, Wierden, ca. 40 km rond Wierden, 0546-575295
Het blijkt dat de dierenartsen die voor uw vereniging de NCD enting doen, ook nog wel eens bereid
zijn collectief voor de vereniging te enten voor een redelijke prijs.
Deze lijst zal eventueel nog aangevuld worden. Kijk regelmatig op de website van KLN.
Bespreek de dierenarts tijdig en houdt er rekening mee dat het vakantietijd is.

Juni 2016:
We horen de afgelopen dagen steeds meer zorgelijke berichten van fokkers (niet alleen vlaamse reuzen) in omgeving Nijmegen, Utrecht en Veluwe van dode konijnen. Ook waar de oorzaak (nog) van onbekend is.  Bij sommige zijn de aantallen zo groot dat vermoeden van RHD2 het meest waarschijnlijk zijn. Er zijn op dit moment echter nog geen sectierapporten die dit ook daadwerkelijk bevestigen.  Omdat diverse verenigingen inmiddels de leden hebben bericht om het samenbrengen van konijnen en samenkomen van leden tot minimum te beperken, beraden wij ons op dit moment over onze zomerclubdag op 16 juli. Wij zullen de personen die zich hiervoor hebben opgegeven, hierover over max 2,5wk berichten. Houdt u ook onze facebookpagina in de gaten over meer berichtgevingen hierover. 

Mei 2016:
Onze facebookpagina; www.facebook.com/vlaamsereuzenclub
heeft sinds 1 mei meer dan 800 likes! Heel erg leuk dat een ieder
zo op de hoogte gehouden wil worden van alle nieuwtjes rondom de club, vlaamse reus en konijnen in het algemeen.

April 2016:

Levering vaccin tegen RHDV2 uitgesteld

De levering van het ‘konijnenvaccin’ Filavac RHD KC+V®, dat per 1 dosis verpakt is en niet geboosterd hoeft te worden, is (weer) uitgesteld. Naar verwachting komt het pas eind mei beschikbaar. De exacte prijzen zijn op dit moment nog niet bekend.
Bent u dierenarts/practicus en wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws rondom ‘konijnenziekte’ VHD/RHD? De belangrijkste punten op een rij vindt u op onze pagina Viral Hemorrhagic Disease van UKG UTrecht via site; uu.nl

Januari 2016:

Clubbericht KDM:
Allereerst wil het bestuur u een REUZENgoed 2016 wensen, met veel voorspoed, gezondheid en een mooi vlamenjaar!
4 en 5 december j.l. was het dan zover. De jubileumclubshow van de NVRC. Het 40-jarig bestaan werd groots gevierd. Er waren 190 vlaamse reuzen ingezonden. Helaas voor de laatste keer in de Veenendaalhal. Hopelijk komt er net zo’n mooi onderkomen in de toekomst op ons pad. Wij willen alle vrijwilligers van de  VKPV hartelijk danken voor de gastvrijheid en hulp!
Grote winnaar en clubkampioen werd Martin Karnebeek met een uitmuntende ijzergrauwe voedster. Predikaat U 98!  Alle kleurslagwinnaars mochten een fraaie spiegelklok in ontvangst nemen. Wij willen de heren; Schothorst, vd Geest, Wesselink, Reindsen, Sipma, Karnebeek, Gertsen en ons jeugdlid Mees vd Berg van harte feliciteren met de topprestaties!
Tot slot; staan er nog een aantal grote shows voor de deur, wij wensen onze leden veel succes tijdens de Noorshow en de Championshow. 

Januari:

Hieronder treft u de lijst aan van de aantallen per ingeschreven kleurslagen bij de vlaamse reus. Daarachter genoemd wat er te koop staat tijdens de aankomende Championshow.
meer info volgt binnenkort op de site.
Www.championshow.nl
Diergroep: Konijnen
Vlaamse Reus, kleur
Haaskleur 3
Konijngrijs 73 11 mj, 14 vj
IJzergrauw 8
Blauwgrijs 10
Blauwgrauw 3
Chinchilla 9 1 vj
Zwart 1
Blauw 2
Geel 4
113 Tot: 11 mj, 15 vj
Vlaamse Reus, wit
14 2 mj, 3 vj

Januari 2016:

Het bestuur van de NVRC wenst u allen een mooi en gezond 2016 toe!

December:
De geruchten gaan dat er minder dieren zijn ingeschreven op de Noordshow, maar het aantal vlaamse reuzen blijft constant. Er is een mooi aantal ingezonden in de volgende kleurslagen:
Voor de Noordshow 2016 zijn de volgende dieren ingeschreven voor onze speciaalclub:
Vlaamse Reus:
Haaskleur 8 stuks.
Konijngrijs 106 stuks.
IJzergrauw 28 stuks.
Blauwgrijs 6 stuks.
Zwart 4 stuks.
Blauw 12 stuks.
Geel 11 stuks.
Wit 25 stuks.
In Totaal 200 stuks.

Voor impressie en de winnaar, kijk op onze facebookpagina

December:
Berichtgeving KLN rondom RHD2:
Risico voor besmetting met RHD en RHD2 :
De kans op besmetting door het nieuwe RHD/VHD virus is net zo groot als voorheen door het “oude” RHD virus. Deze virussen hebben overigens niets te maken met myxomatose of dikke buikenziekte. Vaccinatie tegen RHD geeft dus ook geen bescherming tegen voornoemde ziekten, zoals sommige media willen doen geloven. Het nieuwe calicivirus RHD2 is al sinds 2010 in Nederland. Door te vaccineren tegen het oude en het nieuwe virus kunnen de konijnen beschermd worden tegen de infectie.
In het begin van het jaar heeft de nieuwe stam RVHD 2 virus in Nederland al slachtoffers op konijnenbedrijven gemaakt. Momenteel zijn enkele bedrijven besmet en ook bij gezelschapskonijnen is de ziekte ondanks enting geconstateerd. RHD(2) is een zeer besmettelijke virusziekte voor konijnen. Ook voor de tentoonstelling gehouden konijnen blijven niet bespaard, maar er moet wel eerst virus via een drager de stal binnenkomen. De drager kan zijn: stof van buiten, hooi of stro, waarop wilde konijnen hebben gezeten. Andere konijnen, stalbezoekers zoals dierenartsen, andere fokkers en natuurlijk de wilde konijnen en ongedierte rondom de stal als ratten muizen. Hou bij dit warme najaar muggen en vliegende insecten buiten de stal. Vooral in de avond trekken de insecten naar het licht en naar de warme stallen
Vliegen en insecten in de stal kunnen dan de virussen overbrengen van een ziek of besmet konijn naar gezonde konijnen.
Diagnose kan gedaan worden aan de hand van sectie. Daarna is belangrijk om organen op te sturen voor onderzoek op pcr RHD type 1 of type 2. Dit onderzoek duurt wel ongeveer 14 dagen, maar zolang kan niet gewacht worden met actie te ondernemen.
Behandeling van zieke dieren is er niet. Alleen vaccinatie biedt oplossing. Besmetting bij de konijnen:
Zieke konijnen zo snel mogelijk weg doen om de infectiehaarden uit het stallen te krijgen. Konijnen enten met de stam, die bij je dieren gevonden is of anders met de oude stam.
Bij schoonmaken opletten dat met de hoge drukspuit niet via de nevel het virus verder verspreid wordt binnen de hokken, drinkwaterleiding met ontsmettingsmiddel als Virkon S of chloor behandelen.
LET OP MET VACCINEREN, DAT REGELMATIG NIEUWE NAALDEN GEBRUIKT WORDEN, ANDERS WORDT DE ZIEKTE TIJDENS HET ENTEN OVERGEBRACHT. Entschema voor de rammen, voedsters en jonge opfok optimaliseren:
Opfok enten met variantstam op 6 weken en op 12 weken
Opfok enten met oude stam op 14 weken en voor de eerste dekking
Dan voedsters elk jaar met variantstam en elk jaar met oude stam omdat de ziekte ook verticaal doorgegeven wordt. Beschikbare vaccins momenteel:
Oude stam:
Arvilap
Nobivac myx rhd
Cunivak rhd
Nieuwe stam:
novarvilap
Filavac vhd variant
Hipravac rhd variant
Bestuurslid KLN
Portefeuillehouder Dierenaangelegenheden
Harry Arts, FarmArts Staphorst

December:
Kampioenen jubileumshow 4 en 5 december:

Fraaiste zwarte vlaamse reus
Vrouw jong, 5EV-606 pred. 1e ZG 94
Eig. R. Schothorst

Fraaiste blauwgrijze vlaamse reus
Vrouw jong, 5BS-102, pred. 1e ZG 93,5
Eig. H. van de Geest

Fraaiste konijngrijze vlaamse reus
Vrouw jong, 5VZ-120, pred. 1e F 97
Eig. H.W.P. Gertsen

Fraaiste ijzergrauwe vlaamse reus tevens algeheel kampioen!!!!
Vrouw jong, 5DI- 414 pred. 1e U 98
Eig. M.J. Karnebeek

Fraaiste blauwe vlaamse reus
Ram jong, 5VM-121, pred. 1e F 96
Eig. Gerwin Reindsen

Fraaiste witte vlaamse reus
Vrouw jong, 5GE-306 Pred 1e F 96,5
Eig. H. Wesselink

Fraaiste gele vlaamse reus
Vrouw jong, 5LV-444, Pred. 1e F 95
Eig. I.B.P. Sipma

Fraaiste chinchilla vlaamse reus
Vrouw jong, 5EV-577, pred. 1e F 95
Eig. R. Schothorst

Fraaiste vlaamse reus jeugdlid
Vrouw jong, 5WY-401 pred. F 95
Eig. Mees van den Berg

voor meer info zie ook: facebook.com/vlaamsereuzenclub

November:
Kopie KdM nov 2015:
De fokkersdag op 19 september was weer zeer geslaagd. Iets minder ingeschreven dieren, maar dat mocht de pret niet drukken. Winnaar deze dag was een konijngrijze ram van Martin Bos uit Doornspijk. Een fraai dier! Van harte gefeliciteerd. 
U heeft onlangs het vraagprogramma voor onze 2-daagse clubshow op 4 en 5 december a.s. mogen ontvangen. Het is u vast opgevallen; wat een mooi prijzenpakket!  Wij hopen dan ook een mooi aantal vlamen, samen met u, deze dagen te mogen ontvangen!
Op vrijdag 4 december wordt er in de avond een gezellige fokkersavond gehouden.
Uiteraard zijn partners ook van harte welkom. Komt u ook? Mocht u geen vraagprogramma hebben ontvangen, laat het ons even weten. Dan zenden wij u er alsnog één toe.

Oktober 2015:
Het vraagprogramma en inschrijfblad voor de 2-daagse clubshow staan online.

Oktober 2015:
Binnenkort ontvangen de leden van de NVRC het vraagprogramma voor de 2-daagse clubshow op de mat.
De clubshow wordt gehouden op 4 en 5 december a.s. in
de Veenendaalhal, Nijverheidslaan 8 te Veenendaal.

19 September 2015:
Winaar van de vlaamse reuzen dag 2015:
M. Bos uit Doornspijk met een konijngrijze ram 5AU-111
Meer info vindt u op onze fokkersdagpagina.

Uitslagen lijst fokkersdag

Ereprijslijst fokkersdag

September 2015:
19 september zal de fokkersdag en jaarvergadering worden gehouden. Tevens wordt de afgelaste jaravergadering van november nu gehouden.

Augustus 2015:
Het nieuwe almanakschema van de NVRC  seizoen 2015-2016
staat online.

Juli 2015:
De laatste afrondingen voor het clubblad vinden plaats.
Noteer alvast in de agenda 19 september is de fokkersdag!

Maart 2015:
Het clubblad is weer uit. De aangeleverde kopie valt niet mee,
dus mocht u een keer een artikel willen schrijven, dan ontvangen en plaatsen wij deze graag!

Maart 2015:
De Veenendaalhal blijft nog 1 jaar geopend. De gemeenteraad van Veenendaal heeft besloten dat de hal definitief 31-12-2015 sluit.
Vervolgens wordt de hal afgebroken om plaats te maken voor huizen. 

Januari 2015:
Op zowel de Noordshow als op de Championshow zijn weer een flink aantal vlaamse reuzen ingezonden.
Wij wensen de inzenders veel succes!
Houdt onze facebook in de gaten voor meer info en foto’s.

November 2014:
Na beraad en overleg met KLN heeft het bestuur van de NVRC doen besluiten om de 2-daagse clubshow NIET door te laten gaan. Wij kunnen niet garant staan voor onderstaande eisen die er op dit moment door de overheid gesteld worden. Het risico dat aan 1 van de eisen niet voldaan wordt (bv. doordat er toevallig een ander dier in de kooi zit, dan vooraf is ingeschreven) kan bij controle zelfs in beslagname en ruiming ten gevolgen hebben. Wij zullen de inzenders zo spoedig mogelijk telefonisch berichten.

Hieronder treft u de lijst van eisen die ons zijn voorgeschreven;

From: secretaris@kleindierliefhebbers.nl

Tentoonstellingen van alleen KLN pelsdieren (konijnen, cavia’s of kleinen knaagdieren) zijn toegestaan onder de volgende voorwaarden:

1. De show wordt gehouden in Nederland buiten de door de NVWA ingestelde toezichtgebieden van 10 km (momenteel drie).

2. De pelsdieren komen niet uit één van de toezichtgebieden (van 10 km) en mogen ook niet door die gebieden getransporteerd zijn.

3. Op de tentoonstelling is verder geen enkele vogelsoort aanwezig;

4. De pelsdieren komen niet van een erf waar bedrijfsmatig pluimvee of vogels gehouden worden.

5. De pelsdieren komen ook niet van een erf waar hobbymatig pluimvee of vogels in dezelfde ruimte gehouden worden. De pelsdieren moeten niet met het pluimvee of de vogels in aanraking kunnen zijn geweest.

6. De fokkers moeten, voor dat de dieren de showruimte binnen komen traceerbaar zijn. Zij moeten vooraf ingeschreven zijn en een verklaring getekend hebben dat de punten 2, 4 en 5 niet voor hen van toepassing zijn. Dit ter bescherming van onze fokkers, want als door één fokker in strijd gehandeld wordt met één van de punten 2, 4 en 5, dan zal de NVWA bij een controle alle dieren in beslag nemen en ruimen.

7. Het voorgaande betekend ook dat een eventuele zogenoemde knuffelkeuring of promotiekeuring niet is toegestaan. Bij een dergelijke keuring is het gebruikelijk, dat de dieren onaangemeld op de keuring verschijnen en geen controle heeft plaatsgevonden op de punten 2, 4 en 5.

8. De show moet aangemeld zijn bij de NVWA.

9. Er moet een dierenarts gecontracteerd zijn die toezicht houd op de show.

10. Een intensieve controle van de tentoonstelling houdende vereniging is noodzakelijk om er voor te zorgen dat goedwillende fokkers onnodig risico lopen.

Hou er rekening mee dat in aanloop naar of tijdens de show een nieuwe AI uitbraak vastgesteld wordt en weer een standstill van 72 uur van kracht wordt. Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op voor instructies hoe te handelen.

De mest, mits niet vermengd met enige mest van pluimvee of gevogelte, mag afgevoerd worden.

De regio-indeling die is ingesteld voor bedrijfsmatig gehouden pluimvee, is voor transport van konijnen niet van toepassing (ook niet voor hobbypluimvee).

Kleindier Liefhebbers Nederland
Geri J. Glastra
Secretaris

September 2014:
Ook Oneto waarbij 1 van onze districtshows is ondergebracht,
moet een noodgedwongen verhuizing ondergaan.
Oneto kleindierenshow verhuist naar het Vliegveld Twenthe in Enschede. Het vraagprogramma Oneto komt als bijlage bij het oktobernummer van Kleindier magazine.

September 2014:
Er zijn 351 vlaamse reuzen ingeschreven op de fokkersdag. Ruim 50 dieren meer dan vorig jaar; Fantastisch!

Augustus 2014:
De 2e clubshow ondergebracht bij de Noordshow voorheen in Zuidlaren heeft een nieuw onderkomen gevonden; de hallen op het terein van het tt-circuit in Assen. Meer info vindt u op de site van de Noordshow.

Juli 2014:
U heeft het clubblad weer ontvangen met de aankondiging voor de fokkersdag. De jaarvergadering wordt dit jaar gehouden tijdens de 2-daagse clubshow in November a.s.

Juni 2014:
Persbericht Noordshow;

Data NOORDSHOW en Championshow 2014-2016

Tentoonstellingsdata 2014-2016

Noordshow en Champion Show hebben een afspraak gemaakt over de tentoonstellingsdata voor de periode 2014 -2016. Aanleiding is de voorkeur van Champion Show om naar het derde weekeinde in januari te gaan. Hierbij is een compromis gezocht tussen de wensen van de sierduivenfokkers en de pelsdierenfokkers. De Noordshow komt met haar planning in de knel door de jaarwisseling, die in 2014 en 2015 midden in de tentoonstellingsweek valt.

Op basis van deze gegevens is in gezamenlijk overleg besloten de volgende indeling aan te houden:

Noordshow                  Champion Show

2015                          8-10 januari                22-24 januari

2016                          7- 9 januari                 21-23 januari

Noordshow en Champion Show beseffen dat een langere tijd tussen de shows de voorkeur verdient.  Alle belangen afwegende, wordt met deze keuze het meest recht gedaan aan de inzenders van beide nationale- en bondstentoonstellingen.

Mei 2014:
Door alle berichtgevingen rondom het Reuzen konijn Darius is er een grote hype ontstaan om de Duitse Reus. Wij ontvangen hier diverse vragen over. Vandaar dat wij de volgende informatie met u willen delen;

Enkel het ras de Vlaamse Reus is erkend in de Nederlandse Standaard. De vlaamse reuzen wordt in duitsland Deutsche Riesen genoemd. Vandaar ook de iets verbasterde naam. Er zijn geen officiële richtlijnen (zoals deze voor de Vlaamse reus zijn opgenomen in de rasstandaard) voor het fokken van de zogenaamde “Duitse Reuzen”. Zij kunnen dan ook niet worden ingezonden op tentoonstellingen. Bent u van plan om een Vlaamse Reus of een Duitse Reus aan te schaffen, laat u dus goed informeren en niet misleiden door diverse verhalen.

April 2014:
De paashaas is het land weer uit, maar helaas zijn de eerste konijnen met myxomatose al wel weer gesignaleerd. Wees met dit mooie weer dus extra bedacht en alert op vliegende insecten en plaats evt horren/ hordeuren bij uw hokken. In gebieden met een hogere infectiedruk bijv bij stilstaand water of gebieden met veel wilde konijnen of hazen wordt vaccineren sterk geadviseerd.

Maart 2014:
OEPS! Bij de meeste leden is afgelopen vrijdag of zaterdag het clubblad bezorgd. Door de oplettende kijker kregen wij de vraag wanneer de fokkersdag nu is. Zoals gebruikelijk wordt deze gehouden op de 3e zaterdag van september. Dit is 20 september en niet zoals op pag. 4 genoteerd staat de 28e.

Januari 2014:
Cees van Heerde behaalde voor de 3e keer op rij dit seizoen met hetzelfde dier een U. In Heerde, Kampen en Zuidlaren was hij onverslaanbaar. Een topprestatie. Het is en blijft moeilijk om een dier het hele seizoen in top-/showconditie te houden. Wie gaat dit in het seizoen 2014-2015 evenaren?! Cees van harte gefeliciteerd.

Januari 2014:
Wij hebben het bericht ontvangen van de diergroepsecretaris van de Champion Show. Er zijn 114 vlaamse reuzen ingezonden. Wellicht volgt binnenkort op de site; www.championshow.nl de specificatie van de kleuren.

December 2013:
Hierbij de gespecificeerde aantal inzendingen op de Noordshow;

Vlaamse Reus, kleur
Haaskleur 8, Konijngrijs 97, IJzergrauw 31, Blauwgrijs 4, Blauwgrauw 1, Chinchilla 3, Zwart 6, Blauw 9, Geel 10,  Totaal 169
Vlaamse Reus, Wit 24
Totaal 193 

November 2013:
Onze facebookpagina heeft inmiddels de 250 likes bereikt!

Oktober 2013:
Uitslagenlijst fokkersdag online

September 2013:

Per heden is het adres veranderd van onze penningmeester.
Het huidige adres is;
E.J. Kin, Koningin Julianastraat 79, 7951 BK Staphorst.

Juli 2013:
Het clubblad ligt weer bij een ieder in de bus, vanaf nu is het
Vraagprogramma fokkersdag ook online

Januari 2013:
Er zijn 200 vlaamse reuzen in alle kleurslagen ingeschreven op de clubshow gehouden op 25 & 26 januari a.s.!

Januari 2013:
De winnaars van de Noordshow 2013 zijn bekend,
voor meer info zie uitslagenlijst.

December 2012:
2-daagse clubshow Nationale Vlaamse Reuzen Club:

De kogel is door de kerk;
Op vrijdag 25 en  zaterdag 26 januari organiseert de Nationale Vlaamse Reuzen Club een 2-daagse speciaalclub tentoonstelling, met daarbij onder gebracht haar clubshow. Inzenden is alleen mogelijk voor leden van de NVRC!

Het was lang wachten op het besluit van de gemeente. Helaas is de gebruikelijke hal niet beschikbaar ivm asbestsanering,
MAAR de vereniging VKPV uit Veenendaal heeft zich er zeer voor ingespannen om voor ons een alternatieve hal beschikbaar te stellen.
En die is gevonden op een steenworp afstand van de Veenendaal hal!

Het bestuur van de NVRC hoopt alle fokkers en liefhebbers van de Vlaam op deze dageb te mogen begroeten en nodigen u dan ook allen van harte uit!

Alle leden kunnen vanaf 18 december het vraagprogramma bij de post verwachten.

Meer info; zie clubshow 2013

November 2012:
De NVRC heeft een facebook pagina! 

Oktober 2012:
Op dit moment is er helaas nog geen duidelijkheid of de Veenendaalhal het 4e weekend van januari 2013 beschikbaar is voor de speciaalclubtentoonstelling van de NVRC. De gemeente Veenendaal is van plan om een asbestsanering uit te voeren in deze maand. De hal zal gedurende 2wkn gesloten zijn ivm deze werkzaamheden. Het is alleen op dit moment nog onduidelijk
wanneer dit zal plaatsvinden. De raadsvergadering van november zal hier meer duidelijkheid over geven.
Wij houden u op de hoogte wanneer er meer informatie beschikbaar is.

Oktober 2012:
Op 15 september j.l. heeft de NVRC haar jaarvergadering gehouden.
Hierin hebben diverse leden hun zorgen geuit over het wijzigen van de datum van de Champion Show.  De hersteltijd voor de dieren die hebben deelgenomen aan de Noordshow is te kort om wederom op de Champion Show te kunnen presteren.
Door o.a. deze gang van zaken heeft de vergadering besloten de Clubshow en de daarbij behorende ereprijzen elders onder te brengen en op de Champion Show te laten vervallen. Met een unaniem besluit is het voorstel om zelf een speciaalclubtentoonstelling te houden in het laatste weekend van de maand januari aangenomen.
Mocht dit voornemen in januari 2013 logistiek niet mogelijk zijn, dan heeft men de wens uitgesproken de 1e clubshow onder te brengen bij de Noordshow te Zuidlaren. Wij houden u op de hoogte!

Juli 2012:
Adres secretariaat is gewijzigd;
Het adres in Middelburg vervalt en maakt plaats voor;

Boslaan 129, 3904 KG Veenendaal. Dit postadres zal vanaf juli ingebruik worden genomen.

Juni 2012:
Uitbetaling ereprijzen zal eind juni/ begin juli geschieden.

Mei 2012;
Helaas heeft onze penningmeester doen besluiten haar functie neer te leggen. Tijdelijk tot aanstelling van een andere functionaris zal dhr Schothorst de functie waarnemen.
Naar alle waarschijnlijkheid zullen wij u in september
kunnen voorstellen aan de nieuwe penningmeester.
Meer hierover treft u in ons clubblad van juli as.

Foto’s Jubileumshow 35jaar NVRC

Augustus 2011 Vraagprogramma Fokkersdag online;

Bij het klikken op de volgende link; fokkersdag 2011 komt u op de pagina met meer informatie over de Vlaamse Reuzen Dag gehouden op 17 september a.s.

Juli 2011 Wijziging bankgegevens;

De NVRC beschikt vanaf heden over gewijzigde bankgegevens.
Wij vragen u dan ook vriendelijk vanaf heden de volgende gegevens te gebruiken voor de betaling van uw contributie en/ of inschrijfgelden;

Rabonbanknummer: no. 1288.17.151
t.n.v NVRC Julianastraat 31, 9471 EA Zuidlaren

Juli 2011 Uitkomen Clubblad;
Aan het einde van deze maand hebben alle leden van de NVRC
het clubblad ontvangen met daarin het vraagprogramma en inschrijfformulier voor de fokkersdag.
Mocht u zelf ook eens een leuk artikel hebben voor in het clubblad, schroom niet en stuur het naar ons op!

Winnaar Noordshow 2011;
De winnaar van onze 2e clubshow; gehouden op de Noordshow te Zuidlaren is een ijzergrauwe ram van dhr Kloek uit Staphorst.
Van harte gefeliciteerd!