Auteursarchief: admin

Zomerclubdag NVRC 2021 zal geen doorgang hebben

Het bestuur heeft afgelopen weekend het moeilijke besluit genomen de zomerclubdag geen doorgang te laten vinden.Lang hebben wij in dubio gezeten. Steeds meer mensen worden er gevaccineerd, de besmettingen dalen en er mag steeds meer.Echter de versoepelingen zijn nog niet van die aard dat de teugels los kunnen. Wij moeten o.a. nog steeds de 1.5 meter in acht nemen.

We zien dat de zomerclubdag van de NVRC erg geliefd is, we hadden dit jaar dan ook weer een grote opgave van deelnemers.Dit is één van de redenen om de zomerclubdag af te gelasten.  Wij kunnen onmogelijk met 45 personen, op een thuislocatie (in de hoedanigheid zoals andere jaren) met de nodige maatregelen in acht te nemen een dergelijke dag organiseren.  Samen konijn kijken, hokbezoek, lunch en BBQ , ongemerkt trekt iedereen toch naar elkaar toe.
Je ziet het in de dagelijkse dingen ook. Omdat er uit alle winstreken mensen aanwezig zijn, waaronder die zich niet zullen vaccineren, nog in de wacht staan voor een vaccinatie of een verhoogd risico dragen, heeft ons doen besluiten, geen risico’s te nemen. Wij vinden het erg jammer, maar vinden het niet verantwoord.

Wij hopen dat wij volgend jaar weer een mooie dag mogen organiseren!  Noteert u het alvast in de agenda?! De eerste zaterdag van juli in 2022!!!  

Het bestuur zal zich de komende tijd inzetten voor een mooie fokkersdag!
Vorig jaar heeft u allen laten zien dat we in een dergelijke ruimte een veilige fokkersdag kunnen neerzetten!
Eind juli/ begin augustus ontvangt u van ons weer het clubblad met de mogelijkheid tot inschrijven.

Namens het bestuur wens ik u een fijne en vooral een gezonde zomer toe!
Pas de komende dagen extra goed op uw dieren er worden een aantal warme dagen verwacht.

Jongdierendagen wellicht toch mogelijk

https://www.kleindierliefhebbers.nl/home1/nieuwsberichtenv/1063-per-1-juli-2020-1-5-meter-blijft-norm

PER 1 JULI 2020: 1,5 METER BLIJFT NORM

GESCHREVEN OP 25 JUNI 2020. GESCHREVEN OP 25 JUNI 2020.

25-06-2020
Tentoonstellingen en jongdierenkeuringen zijn mogelijk

Het KLN bestuur krijgt regelmatig vragen of een tentoonstelling/ jongdierenkeuring mag doorgaan na 1 september 2020. Het beantwoorden van deze vraag is niet aan het KLN bestuur, de regels met betrekking tot corona zijn vastgelegd in een zogenaamde Noodverordening. Deze Noodverordening kan per veiligheidsregio verschillen.  Een eenduidig antwoord is dan ook niet te geven. Voor specifieke informatie kunt u terecht bij de gemeente of de veiligheidsregio.

Hieronder een opsomming van de algemene regels die op 24 juni 2020 bekend zijn gemaakt.

Basisregels zijn nog steeds van kracht:

 • Heeft u klachten blijf dan thuis en laat u zo snel mogelijk testen;
 • Houd 1,5 meter afstand tot anderen;
 • Was vaak uw handen;
 • Werk zoveel mogelijk thuis;
 • Vermijd drukke plekken en reis zoveel mogelijk buiten de spits.

Algemene regels voor activiteiten binnen per 1 juli 2020:

 • We houden 1,5 meter afstand tot anderen;
 • Maximaal 100 personen per ruimte met vaste zitplaatsen (exclusief personeel);
 • Geen maximumaantal personen onder de volgende voorwaarden: vaste zitplaatsen, reservering en gezondheidscheck vooraf;
 • In winkels, musea, bibliotheken en andere locaties met doorstroom van bezoekers is 1,5 meter afstand de regel (locaties zorgen voor naleving van deze regel). Er geldt geen maximumaantal personen.

Een tentoonstelling/ jongdierenkeuring die binnen georganiseerd gaat worden, zou kunnen vallen onder de noemer ´andere locaties met doorstroom´. Het is dus van belang dat voor iedereen 1,5 meter afstand gewaarborgd is.

Tevens mag u als vereniging binnen activiteiten organiseren mits u voldoet aan bovenstaande algemene regels.

Algemene regels voor activiteiten buiten per 1 juli 2020:

 • We houden 1,5 meter afstand tot anderen;
 • Maximaal 250 personen (exclusief personeel);
 • In de horeca wordt altijd gewerkt met een vaste zitplaats:
  Geen maximumaantal personen onder de volgende voorwaarden: vaste zitplaatsen , reservering en gezondheidscheck vooraf;
 • In dierentuinen, pretparken en andere buitenlocaties met doorstroom van bezoekers is 1,5 meter afstand de regel (locaties zorgen voor naleving van deze regel). Er geldt geen maximumaantal personen.

Een tentoonstelling/ jongdierenkeuring die buiten georganiseerd gaat worden, zou kunnen vallen onder de noemer ´andere buitenlocaties met doorstroom´. Het is dus van belang dat voor iedereen 1,5 meter afstand gewaarborgd is.

Tevens mag u als vereniging buiten activiteiten organiseren mits u voldoet aan bovenstaande algemene regels.

Namens het bestuur KLN

Jan Dirk Nijkamp

Zomerclubdag gaat NIET door.

In de planning van dit jaar, stond traditie getrouw ook weer de zomerclubdag in Oldebroek. Echter hebben wij als bestuur moeten besluiten om deze dag 4 juli niet door te laten gaan.

Ivm de coronamaatregelen en de veiligheid die wij willen waarborgen voor onze leden, is het ondoenlijk om in de huidige setting en bij dergelijke opkomsten deze dag te organiseren. De 1.5m hanteren, met de gezelligheid van o.a. lunch, bbq en besprekingen met een merendeel van de mensen uit een risicogroep, heeft ons doen besluiten te kiezen om dit keer pas op de plaats te maken en te kiezen voor de gezondheid van een ieder.

In deze week zullen wij onze leden hierover nog informeren, mochten zij dit bericht niet gelezen hebben.

Geen fotobeschrijving beschikbaar.

Maatregelingen corona

Corona crisis en de gevolgen voor onze hobby

24-05-2020

In de afgelopen maanden hebben wij, als KLN-bestuur, de richtlijnen gevolgd, zoals deze door het RIVM en de regering zijn opgesteld. Afgelopen week hebben wij een nieuw protocol opgesteld over het tatoeëren van konijnen en het enten van konijnen en hoenders en dwerghoenders. Corona heeft een grote impact op de samenleving en onze hobby.
Op dit moment ontvangen wij veel vragen van verenigingen en speciaalclubs over wat er gaat gebeuren in de komende maanden, nu de maatregelen iets minder strikt lijken te worden.  KLN blijft de maatregelen van de regering en het RIVM opvolgen.
In dat kader zijn wij ook bezig met het opstellen van een protocol over hoe en wat de impact is van de 1,5 meter samenleving op onze hobby. Hier zijn wij de komende weken mee bezig en zullen dit concept ook bespreken met onder andere de commissies binnen onze organisatie, zoals standaard- & examencommissies, HKV en KKV, landelijke tentoonstellingen en nog een aantal betrokkenen als NBS en facilitair bureau. Daarna zullen wij dit publiceren op de KLN-site en op Facebook. Natuurlijk komt dit ook in KLN-nieuwsbrief aan de orde waar u zich via Facebook op kan abonneren.

Voor feitelijke informatie verwijzen wij de site: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/05/19/corona-aanpak-de-volgende-stap