Ereprijzen

Ereprijzen:
De Nationale Vlaamse Reuzen Club (N.V.R.C.) is een speciaal club met als doel het verbeteren en in stand houden van de Vlaamse Reus. Ter bevordering van de kwaliteit en de bevestiging van de behaalde predikaten looft zij ereprijzen uit op alle Nationale-, Open-, Provinciale-, en Openvereniging tentoonstellingen.
De N.V.R.C. stelt op diverse tentoonstellingen in den lande prijzen c.q. bekers ter beschikking van de tentoonstelling houdende organisatie voor de mooiste Vlaamse Reus op de betreffende
show.
Dit wordt al meer dan 25 jaar gedaan en wij, als club merken dat de tentoonstelling houdende organisaties dit nog steeds op prijs stellen. Om alle prijzen die er in het verleden zijn uitgezet hier te gaan noemen zou te ver gaan. Voor degene onder u die geïnteresseerd zijn welke prijzen er op dit moment uitgezet worden verwijzen wij u graag naar de F.B. Almanak, waar vermeld staat wat er allemaal te winnen is voor de mooiste Vlaamse Reuzen, of kijk naar de vermelding verder op deze pagina.
Het ereprijzenschema vindt u terug in de Almanak van Kleindierliefhebbers Nederland https://www.kleindierliefhebbers.nl/tentoonstelling/almanak