AVG

ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG)
Ongetwijfeld bent u al (enigszins) op de hoogte dat op 25 mei a.s. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing wordt. Bedrijven, organisaties, verenigingen hebben dan meer verplichtingen bij* het verwerken en het bewaren van persoonsgegevens.
De AVG legt namelijk meer nadruk op de verantwoordelijkheid van iedere organisatie om aan te tonen dat deze zich aan de wet houdt als het gaat om het zorgvuldig omgaan met privacygevoelige informatie. Deze verantwoordingsplicht houdt in dat de vereniging met
documenten moeten kunnen aantonen dat de juiste organisatorische en technische maatregelen zijn genomen om aan de AVG te voldoen.
Dit heeft o.a. ook invloed op de ledenadministratie en de registratie van alle
soorten gegevens die de leden betreffen. Voor onze vereniging houdt dit
onder meer in dat we voortaan niet zonder meer de gegevens van onze leden,
aan anderen – andere leden of derden – gevraagd of ongevraagd ter beschikking mogen stellen. Dit kan en mag enkel met de toestemming van het desbetreffende lid. Willen wij in het vervolg nog een ledenlijst met de gegevens van onze leden opmaken en aan de leden kunnen overhandigen, moeten wij van de leden, jeugdleden etc toestemming hebben voor de
vermelding. Als wij die toestemming van het desbetreffende lid/jeugdlid/keurmeester niet ontvangen dan mag geen opname in het ledenregister plaatsvinden en hebben we op de ledenlijst bij wijze van spreken een witte plek. Als bijlage bij  clubblad 2/2018 ontvangt u

als lid een formulier waarin u te kennen kunt geven in te stemmen met opname in de ledenlijst en verdere vermelding, bijv. de naam en foto’s op de website, facebook etc. bij een uitslag
van een of andere show, verslag van de fokkersdag/ clubshow of andere tentoonstelling, enz.

U kunt dit formulier toezenden aan het secretariaat;
NVRC, Boslaan 129, 3904 KG VEENENDAAL.
Digitaal kan ook. U dient het formulier dan in te scannen en te
mailen naar; nationalevlaamsereuzenclub@hotmail.com.

Gelieve zsm. Als we het formulier niet zal uw naam niet langer genoteerd staan op de uit te geven ledenlijst.