Nationale vlaamse reuzen club

De Nationale Vlaamse Reuzen Club (N.V.R.C.) is een speciaalclub met als doel het verbeteren en in stand houden van de Vlaamse Reus. De club telt momenteel ± 300 leden. De Vlaamse Reus behoort tot de grote rassen en komt van oorsprong uit België.

In Nederland is dit ras erkend op 20 oktober 1907 en in de N.K.B. standaard opgenomen.De Vlaamse Reus is erkend in de kleurslagen: Haaskleur, Konijngrijs, IJzergrauw, Blauwgrijs, Blauwgrauw, Blauw, Zwart, Geel en Wit en Chinchilla
Het lichaam van de Vlaamse Reus moet lang en breed zijn met goedgevulde schouders en een soepel afgeronde achterhand. Het beenwerk mag niet te lang of te dun zijn, en het dier moet zich goed willen stellen. De pels moet van normale lengte zijn met veel onderwol en mag niet te lang of te wollig zijn. De ram moet een flink ontwikkelde kop hebben met een brede, gebogen schedel en volle wangen. De voedster heeft een wat smallere kop maar mag niet te smal of te lang zijn. Het ideale gewicht is ± 7,5 kilo, iets wat bereikt dient te worden met een lange en brede bouw van het dier, en niet met vetzucht.

Wat doet de N.V.R.C.?
* Ze geeft 2x per jaar een clubblad uit.
* Ze geeft een ledenlijst uit.
* Ze organiseert jaarlijks een fokkersdag waar ± 250 vlaamse reuzen
worden ingestuurd. Deze worden door clubkeurmeesters gekeurd.
* Tevens kunt U hier contacten en ervaringen uit wisselen met andere
fokkers van Vlaamse Reuzen.
* Op deze dag is er ook een jaarvergadering waar naar uw mening en
ideeën wordt geluisterd.
* Ze looft ereprijzen uit op alle Nationale-, Open-, Provinciale- en
Openverenigings tentoonstellingen, voor een overzicht welke prijzen
er te winnen zijn zie ereprijzen of de F.K. almanak.
*  De NVRC is aangesloten bij de KLN; Kleindierliefhebbers Nederland

Voor de laatste actualiteiten, over de vlaamse reus of de kleindierensport kunt u terecht op onze site; NIEUWS

Een lijst van fokkers, welke zijn aangesloten bij de club en toestemming hebben gegeven voor vermelding op de website, kunt u ook terug vinden op onze site FOKKERSLIJST